Oppdatert fra Legemiddelverket: 28.02.2017, kl. 09:14

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Varsler fra Statens legemiddelverk

Mangel på Tolvon tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2017


Fra mars 2017 av vil det være leveringsproblemer for Tolvon med styrken 30 mg i Norge. Denne vil i beste fall være tilgjengelig igjen i juni 2017. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut mianserin 30 mg tabletter i utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Tolvon «MSD»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Inntil videre er forventet levering 01.03.2017. Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Se mer informasjon på:


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringsproblemer for Trampalgin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.01.2017


Det er for tiden produksjonsproblemer for Trampalgin, og dette gjelder alle markedsførte pakningsstørrelser. Pakningsstørrelsen på 20 tabletter er tilgjengelig i utlandet, og Statens legemiddelverk har derfor tillatt salg av svensk/finske pakninger i denne pakningsstørrelsen frem til 31.03.2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Trampalgin «Weifa»

Feil på innføringshylsen som følger med Mirena

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.12.2016


Det er oppdaget feil på innføringhylsen som følger med enkelte pakninger av Mirena. Dybdeskalaen på innføringshylsen er snudd feil vei. Bruk av Mirena med defekt innføringshylse kan føre til at Mirena settes for dypt inn eller ikke dypt nok inn eller feil plassering. Dette kan redusere effekten av Mirena eller gi bivirkninger. Trolig gjelder dette et svært lite antall hylser, men vær oppmerksom på feilen og sjekk hylsen før bruk.


Varselet gjelder følgende preparater: Mirena «Bayer Oy», Mirena «Farmagon»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden mangel på samtlige styrker av Estradot depotplaster. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2016


Det er for tiden mangel på Isoptin Retard 120 mg og 240 mg depottabletter. Forventet levering for 120 mg er foreløpig uviss. Forventet levering for 240 mg er i februar 2017. Derfor har Legemiddelverket bestemt at apotekene kan levere ut utenlandske pakninger.


Varselet gjelder følgende preparater: Isoptin, Isoptin Retard «BGP Products», Isoptin Retard «BGP Products AB»

Godkjent Colrefuz (kolkisin) tabletter tilgjengelig med forhåndsgodkjent refusjon

Type: Refusjon

Publisert første gang: 17.11.2016


Colrefuz (kolkisin) 500 mcg tabletter har norsk markedsføringstillatelse og kan forskrives på blå resept. Kolkisin NAF tabletter vil om kort tid miste forhåndsgodkjent refusjon.


Varselet gjelder følgende preparater: Kolkisin NAF «Kragerø Tablettproduksjon AS»

Ofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Følg rådene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ofloksacin bør kun brukes ved godkjent indikasjon ifølge retningslinjene, eller når dyrkningssvar viser at mikroben kun er følsom for ofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Tarivid «sanofi-aventis»

Klatritromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Klacid, Klacid OD «BGP Products»

Doksysyklin bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte, øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Doxylin «Actavis», Vibranord «Pharmanovia», Oracea «Galderma», Doksycyklin HEXAL «HEXAL», Doksycyklin Hexal «Hexal A/S»

Ciprofloksacin og andre kinoloner bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Følg rådene i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Ciprofloksacin bør kun brukes ved godkjent indikasjon ifølge retningslinjene, eller når dyrkningssvar viser at mikroben kun er følsom for ciprofloksacin.


Varselet gjelder følgende preparater: Ciprofloxacin Amneal «Amneal Pharma», Ciprofloxacin «Actavis», Ciprofloxacin «Villerton», Ciproxin «Bayer Pharma AG», Ciprofloxacin Claris «Claris Lifesciences (UK) Limited»

Erytromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR.


Varselet gjelder følgende preparater: Abboticin, Abboticin ES «Amdipharm», Rovamycin «sanofi-aventis», Ery-Max «Meda»

Azitromycin og andre makrolider bidrar til utvikling av multiresistente bakterier

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 02.11.2016


Akutte, øvre luftveisinfeksjoner og bronkitt går oftest over av seg selv. Fenoksymetylpenicillin bør være førstevalg ved behandling av bakterielle luftveisinfeksjoner. Alvorlig penicillinallergi forekommer sjelden. Mistanke om mykoplasma- eller klamydiapneumoni bør bekreftes med prøve til PCR. Ved genital klamydiainfeksjon bør doksysyklin være førstevalg.


Varselet gjelder følgende preparater: Azitromax «Pfizer»

Fastleger kan nå søke om individuell stønad til opioider

Type: Retningslinjer og råd

Publisert første gang: 06.10.2016


Fastleger kan nå søke om individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter, refusjonskode -71. Dette gjelder for døgndoser opp til 100 mg peroralt morfin (eller tilsvarende doser for andre opioider) til pasienter med en avklart smertetilstand. For døgndoser mellom 100 og 300 mg peroralt morfin (eller tilsvarende doser) og ved uavklart smertetilstand, må spesialist ved smerteklinikk søke om stønad. Tabell for omregning til orale morfinekvivalenter finnes her: https://helfo.no/Documents/Omregning/OMEQ.xls


Varselet gjelder følgende preparater: Instanyl «Orifarm», Paralgin forte, Paralgin major «Weifa», IONSYS «Incline», Palexia depot «Grünenthal», Abstral «Kyowa Kirin Ltd.», Ketorax «Pfizer», Malfin «Teva», Temgesic «Indivior», Tramagetic OD, Tramagetic Retard «Mundipharma», Palladon «Mundipharma», Oxycodone Vitabalans «Vitabalans», Reltebon Depot «Actavis», Morfin Abcur «Abcur», Tramadol «Actavis», Nobligan, Nobligan Retard «Grünenthal», Instanyl «Takeda», OxyNorm «Mundipharma», Targiniq «Mundipharma», Tramadol Hexal «Hexal A/S», Palexia «Grünenthal», Tramadol HEXAL «HEXAL», Fentanyl «Sandoz», Pinex Forte, Pinex Major «Actavis», Paramax Comp «Vitabalans», Trampalgin «Weifa», Morfin «Takeda», Dolcontin «Pfizer», Petidin «Takeda», Oramorph «Molteni», Altermol «Alternova», Ketogan «Pfizer», Norspan «Mundipharma», Morfin Epidural «Takeda», Tramadol Vitabalans «Vitabalans», OxyContin «Mundipharma», PecFent «Archimedes», Durogesic «Janssen», Oxycodone Actavis «Actavis»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på preparatet Pranolol "Actavis" i Norge. Mangelen gjelder tabletter i styrkene 20 mg og 40 mg. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Styrken på 80 mg er tilgjengelig. Statens legemiddelverk har bestemt at norske apotek inntil videre kan levere ut propranolol tabletter i utenlandske pakninger. Det er ikke nødvendig å søke om spesielt godkjenningsfritak. Vedtaket er per 29.09.2016 forlenget til 1. juli 2017.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»