Utgåtte preparater 2017

For oversikt over mangelsituasjoner og avregistreringer som kan ha betydning for behandling av pasienter, se Legemiddelverket.

Docetaxel Hospira «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01C D01 docetaksel).
Cytostatikum, taksan.

Gemcitabin «Hospira» konsentrat til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Gemcitabin Fresenius Kabi «Fresenius Kabi» pulver til infusjonsvæske (L01B C05 gemcitabin).
Cytostatikum.

Hydromed «MediLink» tabletter 25 mg (C03A A03 hydroklortiazid).
Diuretikum.
Tabletter 12,5 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Imipenem/Cilastatin Hospira «Hospira» Pulver til infusjonsvæske (J01D H51 imipenem og cilastatin).
Antibiotikum.

Latanoprost/Timolol «Pfizer» øyedråper (S01E D51 latanoprost og timolol).
Glaukommiddel.

Meropenem Hospira «Sandoz» pulver til infusjons-/injeksjonsvæske (J01D H02 meropenem).
Antibiotikum.

Octreotide Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (H01C B02 oktreotid).
Antiveksthormon.

Pemetrexed «Hospira» pulver til konsentrat til infusjonsvæske (L01B A04 pemetreksed).
Folsyreanalog.

Pergotime «Merck» tabletter (G03G B02 klomifen).
Ovulasjonsstimulerende middel.

Relenza «GlaxoSmithKline» inhalasjonspulver (J05A H01 zanamivir).
Antiviralt middel.

Retacrit «Hospira» injeksjonsvæske 2000 IE, 3000 IE og 4000 IE (B03X A01 erytropoietin).
Middel mot anemi.
Injeksjonsvæske 1000 IE, 5000 IE, 6000 IE, 8000 IE, 10 000 IE, 20 000 IE, 30 000 IE og 40 000 IE er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Sunmedabon «SUN Pharma» tabletter og vaginaltabletter (G03X B01 og G02A D06 mifepriston og misoprostol).
Antiprogesteron + prostaglandinanalog.

Ventoline «GlaxoSmithKline» mikstur (R03A C02 salbutamol).
Adrenergikum, selektiv β2-stimulator.
Inhalasjonsaerosol, inhalasjonspulver og inhalasjonsvæske er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Veregen «Azanta» salve (D06B B12 sinecatechins).
Antiviralt middel.

Vincristine Hospira «Hospira» injeksjonsvæske (L01C A02 vinkristin).
Cytostatikum.

Xanor Depot «Pfizer» depottabletter 0,5 mg (N05B A12 alprazolam).
Anxiolytikum.
Depottabletter 3 mg er fortsatt omtalt i Felleskatalogen.

Zoledronsyre Hospira «Hospira» infusjonsvæske (M05B A08 zoledronsyre).
Benresorpsjonshemmer.