Oppdatert fra Legemiddelverket: 27.02.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Tolvon tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 21.02.2017


Fra mars 2017 blir det leveringsproblemer for medisinen Tolvon «MSD» 30 mg i Norge. Denne vil i beste fall være tilgjengelig igjen fra juni 2017. På apoteket får du derfor i en periode fremover utenlandsk pakning med samme medisin.


Varselet gjelder følgende preparater: Tolvon «MSD»

Cometriq - Mangelfull info i pakningsvedlegg

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2017


Enkelte pakninger av Cometriq (kabozantinib) inneholder en uttdatert versjon av pakningsvedlegget. Det mangler informasjon om at du må snakke med legen din hvis du har alvorlig lever- eller nyresykdom eller hvis du bruker visse medisiner samtidig. Forsikre deg om at du har hatt en dialog med legen din om bruk av Cometriq.


Varselet gjelder følgende preparater: Cometriq «Ipsen»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Inntil videre er forventet levering 01.03.2017.Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringsproblemer for Trampalgin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.01.2017


Det er for tiden produksjonsproblemer for Trampalgin tabletter. På apoteket vil du derfor kunne få svensk/finsk pakning av samme preparat.


Varselet gjelder følgende preparater: Trampalgin «Weifa»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Estradot depotplaster. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Isoptin Retard 120 mg og 240 mg depottabletter. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Isoptin, Isoptin Retard «BGP Products», Isoptin Retard «BGP Products AB»

Keppra mikstur - risiko for feildosering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


Følg legens dosering av Keppra mikstur nøyaktig. Det er viktig at du bruker sprøyten som leveres sammen med medisinen for å måle opp korrekt dose. Andre doseringssprøyter kan gi feil dose. Når flasken er tom skal sprøyten kastes.


Varselet gjelder følgende preparater: Keppra «Farmagon», Keppra «UCB»

Levetiracetam mikstur - risiko for feildosering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


Følg legens dosering av Levetiracetam Amneal mikstur nøyaktig. Det er viktig at du bruker sprøyten som leveres sammen med medisinen for å måle opp korrekt dose. Andre doseringssprøyter kan gi feil dose. Når flasken er tom skal sprøyten kastes.


Varselet gjelder følgende preparater: Levetiracetam Amneal «Amneal Pharma»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på norske pakninger av blodtrykksmedisinen Pranolol 20 mg og 40 mg i Norge. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Derfor kan du få utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis»