Oppdatert fra Legemiddelverket: 21.01.2017, kl. 05:38

Varslene er tilgjengelig kun i en begrenset tidsperiode.


Pasientvarsler fra Legemiddelverket

Mangel på Mercilon p-piller

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 17.01.2017


Det er for tiden leveringsproblemer for kombinasjons-p-pillen Mercilon i Norge. Forventet levering er nå 23. januar, men det er fare for ytterligere forsinkelser. - Dersom du ikke kan få Mercilon på apoteket må du umiddelbart ta kontakt med lege, helsesøster eller jordmor for å få resept på ny prevensjon. - Du må være nøye med å følge de rådene du får ved overgang fra Mercilon til annen prevensjon, slik at du ikke risikerer å bli uønsket gravid. - Du kan skifte til en ny p-pille dagen etter at du har tatt den siste hormonpillen på Mercilon-brettet.


Varselet gjelder følgende preparater: Mercilon «MSD»

Cometriq - Mangelfull info i pakningsvedlegg

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 12.01.2017


Enkelte pakninger av Cometriq (kabozantinib) inneholder en uttdatert versjon av pakningsvedlegget. Det mangler informasjon om at du må snakke med legen din hvis du har alvorlig lever- eller nyresykdom eller hvis du bruker visse medisiner samtidig. Forsikre deg om at du har hatt en dialog med legen din om bruk av Cometriq.


Varselet gjelder følgende preparater: Cometriq «Ipsen»

Zantac - leveringsproblemer

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 04.01.2017


Det er fortsatt leveringsproblemer for Zantac (ranitidin) i ulike styrker og formuleringer. Inntil videre er forventet levering 01.03.2017.Apotekene kan levere ut utenlandske pakninger i mellomtiden. Rådfør deg med apoteket.


Varselet gjelder følgende preparater: Zantac «GlaxoSmithKline»

Leveringsproblemer for Trampalgin

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 03.01.2017


Det er for tiden produksjonsproblemer for Trampalgin tabletter. På apoteket vil du derfor kunne få svensk/finsk pakning av samme preparat.


Varselet gjelder følgende preparater: Trampalgin «Weifa»

Kortvarig mangel på Levaxin tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 16.12.2016


Det er for tiden kortvarig mangel på enkelte styrker av Levaxin tabletter «Takeda» i Norge. Mangelsituasjonen er ventet å vare til slutten av januar 2017. Andre styrker av Levaxin er tilgjengelige, og apotek vil finne frem til riktig dose for deg ved å kombinere disse.


Varselet gjelder følgende preparater: Levaxin «Takeda»

Mangel på Estradot depotplaster

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 09.12.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Estradot 50 mikrog/24 timer og 100 mikrog/24 timer depotplaster. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Estradot «Novartis»

Mangel på Isoptin Retard depottabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 30.11.2016


Det er for tiden leveringsproblemer for Isoptin Retard 120 mg og 240 mg depottabletter. Det er derfor bestemt at apoteket kan gi deg utenlandske pakninger. Spør på apoteket eller rådfør deg med legen din hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Isoptin, Isoptin Retard «BGP Products», Isoptin Retard «BGP Products AB»

Levetiracetam mikstur - risiko for feildosering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


Følg legens dosering av Levetiracetam Amneal mikstur nøyaktig. Det er viktig at du bruker sprøyten som leveres sammen med medisinen for å måle opp korrekt dose. Andre doseringssprøyter kan gi feil dose. Når flasken er tom skal sprøyten kastes.


Varselet gjelder følgende preparater: Levetiracetam Amneal «Amneal Pharma»

Keppra mikstur - risiko for feildosering

Type: Sikkerhetsinformasjon

Publisert første gang: 22.11.2016


Følg legens dosering av Keppra mikstur nøyaktig. Det er viktig at du bruker sprøyten som leveres sammen med medisinen for å måle opp korrekt dose. Andre doseringssprøyter kan gi feil dose. Når flasken er tom skal sprøyten kastes.


Varselet gjelder følgende preparater: Keppra «Farmagon», Keppra «UCB»

Mangel på Aponova depotkapsler

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.10.2016


Det er leveringsproblemer for Aponova (dipyridamol) 200 mg depotkapsler. Du kan derfor få utlevert danske pakninger av Dipyridamol "Alternova" på apoteket. Forventet levering er i løpet av januar 2017. Rådfør deg med apoteket hvis du har spørsmål.


Varselet gjelder følgende preparater: Aponova «Alternova»

Langvarig mangel på Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter

Type: Leveringssvikt

Publisert første gang: 25.02.2016


Det er for tiden mangel på norske pakninger av blodtrykksmedisinen Pranolol 20 mg og 40 mg i Norge. Mangelsituasjonen er forventet å vare til juli 2017. Derfor kan du få utlevert utenlandske pakninger på apoteket. Det er viktig at du ikke slutter å ta medisinen din.


Varselet gjelder følgende preparater: Pranolol «Actavis Group hf.»