Bestilling av Felleskatalogen

Felleskatalogen 2016

2016-katalogen sendes ut gratis til følgende yrkesgrupper etter forhåndsbestilling:
  • Provisor- og reseptarfarmasøyter
  • Helsesøstre og jordmødre m/forskrivningsrett
  • Leger
  • Tannleger og tannpleiere
  • Veterinærer
Forhåndsbestilling ble avsluttet 31. oktober 2015. Vi kan ikke garantere utsendelse til de som bestiller etter denne fristen pga. begrenset opplag. 2016-katalogen kan bestilles hos Fagbokforlaget på e-post ordre@fagbokforlaget.no.
2016-katalogen sendes også ut gratis til sykehus og institusjoner. Apotekene får én 2016-katalog gratis.

Felleskatalogen 2017

Fra 2017 reduserer vi tilgjengeligheten av papirkatalogen. I dette ligger at 2017-katalogen ikke lenger sendes ut gratis til helsepersonell og helseinstitusjoner, men kan kjøpes til kostpris kr. 249,- inkl. mva. og porto (599,- ved bestilling etter 31. oktober 2016). Sykehusene vil fortsatt få gratiskataloger tilsendt, men 25% færre kataloger enn det de mottok i 2016 (se Sykehus registrert som mottagere av gratiskataloger i 2017). Sykehusene bør sjekke at de står oppført, og gi beskjed til Fagbokforlaget ved mangler.
I mai 2016 sendes det ut påminnelse om forhåndsbestilling av 2017-katalogen via Docnet til følgende yrkesgrupper:
  • Provisor- og reseptarfarmasøyter
  • Helsesøstre og jordmødre m/forskrivningsrett
  • Leger
  • Tannleger og tannpleiere
  • Veterinærer
Er du ikke Docnet-bruker, kan du registrere deg på www.docnet.com eller sende e-post til norway@docnet.com.
Apotek, sykehjem og andre institusjoner, pensjonister og andre som ikke benytter Docnet, kan benytte bestillingsskjema. NB! Send e-post til Fagbokforlaget når faktura- og leveranseadresse er forskjellig.
Husk bestillingsfristen 31. oktober 2016! 2017-kataloger som bestilles etter fristen vil faktureres kr. 599,- inkl. mva. og porto.
Faktura sendes ut sammen med papirkatalogen i mars 2017.

Kontaktinformasjon Fagbokforlaget

Kontakt:

Fagbokforlaget
v/Elisabeth Rasmussen
Postboks 6050 Postterminalen
5892 Bergen

Telefon:

55 38 88 00 eller direkte 55 38 88 05

Telefaks:

55 38 88 39

E-post: